Om amerikansk fotboll

Amerikansk fotboll

p28Amerikansk fotboll går ut på att göra flest poäng genom att föra in bollen in i motståndarens målområde eller genom att sparka bollen mellan målstolparna på målet. Till sitt förfogande har varje lag upp till 45 spelare varav 11 på planen samtidigt.

Varje spelare har en specifik position och således har man spelare som är anfallsspecialister eller försvarsspecialister. Ett lag har en “playbook” med ett antal olika utformade spel som används för att driva bollen framåt eller att vara speciellt effektivt för att stoppa de anfallande motståndarna.

Här är en film som förklarar fotboll för den som inte är insatt:

 

För den som vill läsa lite mer om fotboll:


Planen

Spelplanen är 109 meter lång och 49 meter bred. Planen är uppdelad mellan mållinjerna av parallellt löpande linjer (yardlines) var 10:e yard (10 yard = 9,14 meter). Bakom mållinjen ligger målområdet (endzone) som också är 10 yards långt.

Spelet

Amerikansk fotboll är ett positionsspel. Det anfallande laget har fyra försök att förflytta sig 10 yards. Om man kan nå 10 yards så följer fyra nya försök att nå ytterligare 10 yards. Så fortsätter det tills man når målområdet (endzone), då får laget med 6 poäng och även möjligheten att göra extrapoäng.

Speltermer

Försök (Down)

Vid varje försök ställer båda lagen upp på var sin sida om bollen. Ett försök startar när centern i det anfallande laget lyfter bollen från marken. Bollen får då bäras, kastas eller sparkas, med vissa restriktioner.

Ett försök börjar med att centern överlämnar bollen mellan sina ben till spelfördelaren (quarterbacken), en så kallad bollstart (snap). Spelarna genomför sedan den spelvariant som bestämts före respektive försök. När bollbäraren blir tacklad eller springer utanför planen stannar spelet och nästa försök börjar från den platsen. Spelvariationerna är i stort sätt oändliga men faller inom tre kategorier: spring-, pass- eller sparkspel.

Vid springspel ger quarterbacken bollen till den som skall vara bollbärare i just detta spel, oftast en back men det kan även vara QB:n själv. Medspelarna banar väg genom att blockera försvararna längs den planerade vägen.

Vid passningsspel kastar QB:n bollen framåt till en tillåten passningsmottagare. Den tilltänkta bollmottagaren springer ett bestämt mönster för att göra sig fri att ta emot passningen som måste fångas utan studs. Endast passningsmottagre (recievers och tight ends) och backar får passera bollinjen innan bollen kastas.

Sparkspel gör man oftast på fjärde försöket då man bedömer att man inte kan nå fram till den position där man får fyra nya försök. Då gör centern en lång bollstart (long snap) direkt till kickern som oftast har tagit över QB:ns plats. Sedan gör kickern en lång, hög spark (punt) som helst skall landa så nära motståndarnas mållinje som möjligt. Den försvarare som fångar bollen returnerar med hjälp av sina medspelare bollen så långt som möjligt mot de anfallande spelarnas målområde. Där spelaren tacklas får det lag som har besittning av bollen starta sitt första försök.
Om det anfallande laget bedömer att de kan sparka in bollen mellan stolparna i det defensiva lagets målområde inleds ett sparkmålsförsök (field goal attempt). Under ett sparkmålsförsök ställer sig en anfallande spelare som bollhållare, på knä cirka 10-12 yards bakom centern. Bollhållaren tar emot en lång bollstart och ställer upp bollen på högkant så att kickern kan sparka bollen.

Speltid

En match spelas i två halvlekar om vardera två perioder (quarters) på 12 minuter effektiv tid, alltså 4 x 12 minuter. Klockan stannas exempelvis vid en ofullständig passning, om en spelare med bollen springer utanför sidolinjen samt vid bestraffningar.

Fumla (Fumble)

Om en bollförare med kontroll över bollen tappar bollen är detta en fummel. Bollen är nu fri att tas upp av båda lagen även om den ligger på marken.

Passningsbrytning (Interception)

Om motståndarlaget lyckas fånga bollen medan en passning är i luften, övertar de turen att anfalla.

Timeouter

Varje lag har rätt att stanna pågående spel för att diskutera eventuella speländringar, ta en timeout. En timeout och är 90 sekunder långt och varje lag har rätt till tre timeouter under varje halvlek.

Regelbrott

Trots att amerikansk fotboll är en kontaktsport så finns det regler spelarna måste följa. Det är inte tillåtet att knäa, sparka eller slå en motståndare eller tackla någon när spelet är avblåst. Det är heller inte tillåtet att ta tag i motståndarens ansiktsgaller (face mask).
Det finns en hel del regler så det krävs 4-8 domare för att kunna dömma en match.

Straff

Straffen för regelbrott drabbar hela laget och detta kan vara en förlust av yards (5, 10 eller 15 yards) och/eller förlust av försök. Vid vissa särskilt grova regelbrott kan en spelare få matchstraff men detta är sällsynt.

Poäng

Touchdown (6 poäng)

En spelare för in bollen i, eller tar emot en passning i, det defensiva lagets målområde. Vid touchdown får man också en chans att göra extrapoäng genom att sparka eller springa (se nedan).

Extrapoäng

När man lyckas sparka in bollen i mål efter touchdown får man ett poäng.

Tvåpoängsomvandling (2 point conversion)

När man lyckas springa eller passa in bollen direkt efter touchdown får man två poäng.

Sparkmål (field goal)

När man lyckas sparka bollen i mål från spelplanen utan föregående touchdown får man tre poäng.

Självmål (safety)

När försvaret stoppar en anfallande bollförare i anfallets målområde får försvarande lag två poäng.

Lagdelarna i ett amerikanskt fotbollslag

Offensiv lagdel (offense)

Positioner

QB Quarterback (spelfördelare)
FB Fullback Running back(springspelare)
HB Halfback Running back (springspelare)
WR Wide Receiver (passningsmottagare)
TE Tight End (linjespelare och passningsmottagare)
G Guard (linjespelare)
T Tackle (linjespelare)
C Center (linjespelare)

Offensivlinje (o-line)

De riktigt stora spelarna i offensiva lagedeln har två viktiga uppgifter. Vid springspel skall de bana väg för runningbackarna genom att blockera de försvarande spelarna enligt ett bestämt mönster. Vid passningsspel skall samma stora spelare skydda sin QB från framstormande försvarare. Den offensiva linjen består av en center, två guards, två tackles och en eller två tight ends.

Quarterback

Quarterbacken är det offensiva lagets viktigaste spelare. QB:n är spelfördelare och hjärnan i det offensiva spelet. QB:n måste veta precis hur alla andra på offensiva linjen rör sig vid varje spel. Vid passningsspel, då QB:n i de flesta fall har tre eller flera potentiella mottagare, måste QB:n veta var och när en spelare kommer att vara öppen.

Runningbacks

Det finns två typer av runningbacks, fullback och halfback. Fullback är oftast den större av de två. FB används dels som blockerare genom att springa framför halfbacken och dels som bollförare när offensiva lagdelen behöver ett par yards för fyra nya försök. Halfbacken är den snabbaste av de två och används främst som bollförare. Runningbacks används även som passningsmottagare.

Tight end

En TE behöver både vara stor, som en del av offensiva linjen, och samtidigt snabb för att vara bollmottagare vid passningsspel.

Wide Receiver

Wide recievers är de yttre bollmottagarna. En WR måste vara snabb och orädd. De som tacklar väger oftast betydligt mer än WR själv. Vid alla passningspel springer varje WR enligt ett noga förutbestämt mönster.

Försvarande lagdel (Defense)

Positioner – Defense

LB Linebacker (linjeback)
DE Defensive End (linjespelare)
DT Defensive Tackle (linjespelare)
CB Corner Back (ytterförsvarare)
FS Free Safety (libro)
SS Strong Safety (libro)

Defensive Line

Vid springspel har de defensiva linjespelarna bara en uppgift: att med alla till buds stående medel stoppa bollföraren. Vid passningspel ska den defensiva linjen tackla motståndarnas quarterback, helst hårt. Detta må låta solklart men de defensiva linjespelarna har precis som alla andra klart definierade uppgifter om var när och hur de ska röra sig. Den defensiva linjen består av defensive tackles och defensive ends. De senare står ytterst på den defensiva linjen

Linebacker

En LB är tuffa typ som skall kunna avvärja en blockering från en betydligt större offensiv linjespelare och därefter kunna tackla bollföraren. De måste snabbast av alla kunna “läsa” om det är pass- eller springspel och åt vilket håll spelet går. Vid passpel skall linebackern snabbt backa tillbaka och vara med i passningsförsvaret.

Defensiv back

Defensiv back är de bakre försvararna. De skall främst täcka anfallets WR vid passningsspel och helst av allt fånga bollen själv. En DB skall också vara behjälplig vid springspel och tackla bollföraren. Cornerbacks kallas de som står längst ut mot sidlinjerna. Den eller de som står allra längst bak går under benämningen safety (inte att förväxla med den amerikanska  termen för självmål).

Viktiga spel försvaret kan göra

Försvaret har nästan lika komplicerade spelplaner som anfallet. Något som ser spektakulärt ut, när man tittar på försvarspel i amerikansk fotboll, är en blixtattack (blitz) och när försvaret lyckas med en sackning, en passningsbrytning (interception) eller när de tvingar fram ett självmål (safety).

Shares