Panthers första match

När Peking Panthers bildades, den 1 mars 1987, var den amerikanska fotbollen ännu så underutvecklad i Sverige att vi fick direkt tillträde till den högsta serien, Superserien. Fler lag fanns inte. Jag var med från början och...

Read More